PER REBRE PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS COMPLETI EL FORMULARI >>>>

Experiència i disponibilitat per a tota mena de taxacions a qualsevol barri del municipi de Viladecans i tot el Baix Llobregat.

Barri Antic, L'Eixample Centre, La Montserratina, El Ginestar, La Torre-roja-Campreciós, Barri de Sales, Grup Sant Jordi, Can Sellarès, El Poblat Roca, Can Palmer-Can Batllori, L'Alba-rosa-Can Guardiola, El Torrent Ballester, 
El Mas Ratés

embed google maps

Els nostres arquitectes taxadors són experts en valoració per aplicació les normatives vigents que defineixen criteris, principis, definicions i metodologies d’obligat compliment en el seu àmbit concret d’aplicació i són fonament de per a l’elaboració de tota mena de valoracions amb finalitat de valor de mercat o garantia hipotecària.

ESTIMÀLIA ACTP SLP és una Societat Col·legiada en l'Il·lustre Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)  formada per aquitectes amb dilatada experiència i compta amb col·laboradors experts en diversos camps de l'arquitectura legal i l'urbanisme. 

Taxació per a repartiment d’herències

Taxació per a divorcis

Taxacions per a garantia hipotecària

Taxacions per assessorament en compra venda

Taxacions per a l’administració

Taxacions singulars