Algunes dades
1056
Immobles visitats
15
Clients fidelitzats
74
Dictamens judicials
< 5 d
Termini entrega taxacions
Expliquem el que sabem

Articles i entrevistes

Taxacions, Dictàmens i Peritatges en temps de Covid-19

L’activitat dels arquitectes pèrits i taxadorsL’Ordre SND/307/2020 de 30 de març interpreta l’abast del permís retribuït obligatori que decretava el RD10/2020 i deixa clar que els treballadors autònoms no hi …

Valorar un immoble amb aluminosi

ESTIMÀLIA és una Agència de Perits Judicials amb dilatada experiència en valoració d’immobles amb demèrit per presència de ciment aluminós. Amb la voluntat de respondre els dubtes més habituals conversem …

Com valorar el repartiment d’una Herència

ESTIMÀLIA es una Agència de Pèrits Judicials amb dilatada experiència en la valoració de béns immobles per repartiment d’herència. En la nostra tasca diària sovint rebem preguntes que mereixen ser …