Com saber si necessito un taxador oficial o una societat homologada?

Què és una societat de taxacions homologada?
Una ST homologada al Banc d’Espanya és aquella que compleix els requisits del Real Decreto 775/1997, sobre l’homologació de les societats de taxació i està inscrita en el registre oficial de societats de taxació.
Aquestes societats, actualment en son 32 (2022), operen generalment a tot l’Estat, compten amb un capital mínim de 300.000 €, un consell d’administració mínim de tres membres, una llarga llista de professionals visitadors i taxadors, serveis centralitzats de control, validació, personal administratiu, etc.

Quina és la funció de les societats de taxació homologades?
Les societats homologades son necessàries en un nombre molt limitat de finalitats de taxació:

– Garantia Hipotecària
– Cobertura de provisions tècniques d’entitats asseguradores
– Patrimoni d’institucions d’inversió col·lectiva
– Patrimoni de fons de pensions

En canvi, què és una taxació oficial?
No existeix cap definició legal del que és un taxador oficial o una taxació oficial.
Malgrat això, parlem habitualment de taxador oficial o pèrit judicial per referir-nos a aquell professional amb experiència i capacitació tècnica per emetre un informe de taxació per aplicació de les metodologies legals que corresponguin al cas i pugui ratificar-lo, argumentar-lo i defensar-lo davant d’instàncies judicials o administratives si és el cas, és a dir, el pèrit que emet allò que comunament anomenem taxació oficial.
Segons la definició de l’article 2.2 del citat RD 775/1997 aquest professional serà arquitecte o arquitecte tècnic per a solars i edificis o serà enginyer de l’especialitat corresponent al bé taxat. Per exemple, serà enginyer agrònom en el cas de sòls rústics.
Aquests professionals col·legiats sovint s’han format en societats homologades, han fet cursos especialitzats en el seu col·legi professional o de postgrau universitari, poden formar part d’una o diverses associacions de pèrits i en ocasions s’agrupen en societats professionals com ESTIMÀLIA ACTP SLP, també degudament inscrites al seu col·legi professional.

Quines taxacions podrà fer el taxador oficial d’ESTIMÀLIA ACTP SLP?
Totes les taxacions que no son finalitat exclusiva de les Societats Homologades, com per exemple taxacions per:

Repartiment d’herència
– Aplaçament d’impostos
Repartiment de béns en divorci o separació
– Dissolució de condomini
– Processos judicials
Pagament d’impostos
Autorització judicial de venda
– Valoració urbanística
– Permuta
– Assessorament en adquisició o venda
– Pericial contradictòria
Retrospectiva
– Valoració de Patrimoni
– Valoració comptable
– Valor a efectes d’inscripció registral
– Separació o fusió de societats.
– Liquidació o tancament d’empreses
– Hipoteca entre particulars

Què és millor, un Taxador Oficial o una Societat Homologada?
Dependrà de la finalitat. Anteriorment hem citat les finalitats que son exclusives de les societats homologades. Per a tota la resta de taxacions recomanem contractar directament un taxador professional o una societat de taxadors professionals com ESTIMÀLIA ACTP SLP. Només així podrem garantir que un professional qualificat es faci càrrec del nostre informe de principi a fi i que seguirà disponible per a qualsevol aclariment o ratificació si s’escau.

L’homologació no garanteix que siguin més fiables?
La constant competència entre societats homologades les ha fet tendir a especialitzar el seu personal i col·laboradors de manera que un mateix informe de taxació pot tenir un visitador, un dibuixant de croquis, un redactor, un revisor i un validador que treballaran des de diferents punts de la geografia de l’Estat. En cas de necessitar aclariments o ratificació en seu judicial no hi haurà un sol tècnic que conegui tots els aspectes de l’informe.

De fet, no és estrany llegir notícies sobre sancions que imposa el Banc d’Espanya a grans societats homologades per falta de “capacidad de la entidad para conocer la situación y condiciones del mercado inmobiliario en el que opera, el cumplimiento uniforme de las normas de valoración aplicables, su independencia profesional de accionistas o clientes, o el control de las obligaciones de incompatibilidades a que están sujetos los profesionales a su servicio”

Agost 2022. El Banco de España multa con 155.000 euros a —- —- y a su director financiero por infracción muy grave.
Gener 2022. El Banco de España multa a —— con 300.000 euros “por deficiencias en su organización”

ESTIMÀLIA ACTP SLP és una Societat Col·legiada en l'Il·lustre Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)  formada per aquitectes amb dilatada experiència i compta amb col·laboradors experts en diversos camps de l'arquitectura legal i l'urbanisme.

1 pensament sobre “Com saber si necessito un taxador oficial o una societat homologada?

  1. Retroenllaç: Tot el que necessites saber sobre les taxacions – ESTIMÀLIA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *