5 consells per valorar una herència

La repartició dels béns immobles d’una herència pot ser una font d’amargues disputes si, com en la majoria dels casos, el causant no va detallar la seva partició. En molts casos, arribar a un acord per a una justa divisió dels béns patrimonials que conformen l’herència i preservar la bona relació familiar es converteix en un repte de dimensions èpiques.

Cada cas és un món i nosaltres n’hem vist de tots els colors. Els problemes que poden sorgir són incomptables i la nostra tasca consisteix a determinar un valor justificat que no sigui posat en dubte per les parts. A partir de la nostra experiència, recomanem seguir els següents consells a l’hora de valorar una herència:

1. Nota simple registral
Obtenir en el Registre de la Propietat una Nota Simple de cada finca per tenir coneixement de la situació real de l’immoble pel que fa a titularitat, hipoteques, càrregues, servituds…. Si sospitem que hi pugui haver propietats no conegudes del causant, es pot sol·licitar una recerca registral. Una Societat de Taxació podrà tramitar aquestes sol·licituds.

2. Advocat especialitzat en herències
Quan es tracti de defensar els nostres interessos enfront d’una altra part és recomanable comptar amb els serveis d’un advocat amb coneixements i experiència en matèria d’herències. D’aquesta manera comptarem amb un assessorament adequat i ens evitarem molts mals de cap.

3. Taxació imparcial
Per determinar un valor que no sigui discutit és necessari comptar amb uns serveis de taxació que generin confiança en les parts. Les societats de pèrits judicials són els més indicades quan es requereix imparcialitat pel seu propi jurament i declaració de tatxes a què estan obligats (art. 343 i 335.2 LEC). Els seus informes són realitzats per un taxador que assumeix la taxació de principi a fi i pot respondre adequadament sobre cada un dels aspectes de l’informe emès i defensar-lo si cal davant les instàncies que corresponguin.

4. Valor real a la data de la defunció
En la majoria dels casos la divisió del patrimoni immoble d’una herència requerirà un intercanvi monetari que compensi la diferència de valor dels béns que rep cada part. Per no perjudicar a cap de les parts és important que el valor obtingut sigui un valor real de mercat, un valor realment realitzable, ni superior ni inferior al que sigui esperable obtenir en el cas de posar l’immoble, per contracte privat entre comprador independent i venedor voluntari en la data de la defunció.

 5. Uniformitat de criteris
Quan en la valoració d’una herència concorrin diferents tipus de béns immobles com poden ser habitatges, oficines, solars, terrenys rústics, etc.  o aquests es trobin en localitzacions geogràfiques dispars, serà improbable, quan no impossible, que siguin tots valorats per un mateix taxador. Per no posar en dubte la coherència de criteris de taxació del conjunt haurem de comptar amb una Societat de pèrits judicials que ens garanteixi la mateixa qualitat i criteris comuns per a tots els usos i localitzacions.

ESTIMÀLIA ACTP SLP, està especialitzada en taxacions de qualitat i complexitat per a advocats, particulars i administracions públiques, en casos que requereixen una completa imparcialitat. La qualitat de les taxacions realitzades per ESTIMÀLIA garanteix resultat objectius i fiables, no només per la independència i experiència dels seus Arquitectes Superiors Col·legiats, sinó també pel rigorós control tècnic que regeix en totes les seves actuacions.

PRESSUPOST ARA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *